Vibronabijač za talpe

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Vibrirajući nabijač pilota
Za bagere od 24 do 29 tona
s nosačem
Masa cca 1500 kg
Proizvođač nepoznat, nema pločice
2 x hidraulički motor SFP50
Dimenzije:
Širina: 150 cm
Visina: 150 cm
Duljina: 70 cm

Radno stanje, isprobano.
Video na upit.