Rudo za prikolicu BPW

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Oznaka: TBZ27-2300-1300/100/30/Q2

bolzn 38 mm

unutarnja širina 120 cm

duljina ruda: 230 cm  ( centar oka – centar osi na prikolici)