Kose lojtre Emminghaus Pionier 120-S -22 22 m

2.500,00 

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Kose lojtre 22 m
Emminghaus
Pionier 120-S -22
Masa: 1200 kg
God.: 1994
benzinski motor Honda GX340 – 11 KS