HPC Maschinenbau EKWE 3000

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Stroj za natezanje kablova

Motor HATZ Diesel Silent Pack 2L40C
Motor Nr.: 642089008266
cca 190 radnih sati
Godina: 1989
S/N: 143-06-89
Sila zatezanja: 30kN
Uže: 12 mm
Duljina užeta: 300 m